Selecteer een pagina

Samenwerking

LIA biedt kwaliteit en vertrouwen aan in het vervoer en het begeleiden van personen met een zorgvraag of met een mogelijke beperking en dat wordt ook bevestigd door de samenwerking met onze vele partners :

– MUTAS, voor bezoldigd niet-dringend personenvervoer, zowel zittend als rolstoelvervoer van en naar erkende zorgverstrekkers.

– De verschillende diensten en zorginstellingen van en binnen de gemeenten Meise, Grimbergen, Vilvoorde, Londerzeel, Kapelle-Op-Den-Bos, Merchtem, Wemmel en andere.

– Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. (VAPH)

– Het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers. (FEDASIL)

– Jeugdhulp Vlaams-Brabant.

– De provincie Vlaams-Brabant in de organisatie van diensten voor openbaar vervoer.

– Het Departement MOW Vlaanderen via haar diensten voor openbaar vervoer. 

 – Begeleiderspas.
www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/begeleiderspas 

– Meermobiel mobiliteitsbeleid van de Vlaamse Overheid.

LIA – Life In Action | MeerMobiel 

LIA is vergund onder nummer 2366 voor het Gewest Vlaanderen door de gemeente Meise en handelt naar best vermogen voor het uitvoeren van al haar vervoersactiviteiten en begeleidingsopdrachten met de aangegeven voertuigen. Steeds met een dienststaat aanwezig in elk geregistreerd dienstvoertuig ,tijdens elke activiteit, en vanaf 15.12.2023 geregistreerd in Chiron. Alle opdrachten worden uitgevoerd door de in de dienststaat aangegeven personen, die elk beschikken over een medisch rijbewijs en een bestuurderspas. Al deze personen  beheersen het Vlaams dus zeer goed.

Voor alle opdrachten met LIA worden de prijzen en de hoedanigheden steeds vastgelegd in een voorafgaande schriftelijke overeenkomst tussen de aanvrager/cliënt, de eventuele aanbieder (een particulier, een zorginstelling, het OCMW, Fedasil, Mutas of andere)  en LIA als uitvoerder van de opdracht.

Heb je vragen als aanvrager of aanbieder ? Contacteer ons.

LIA is sinds 2019 vergund door Mutas om vervoer in hun opdracht uit te voeren in Vlaanderen. 

Voor vervoer om medische redenen raden we je aan om enkel met de door Mutas erkende organisaties samen te werken en dit type van vervoer dus altijd aan te vragen via Mutas.

Informeer je zeker eerst bij hen. Of bij ons, als je bijkomende informatie nodig hebt of indien jouw mutualiteit niet is aangesloten bij Mutas. We helpen je graag verder.

MUTAS : Algemene Mutualistische Alarm- en Zorgcentrale België.

MUTAS IS EEN INTERMUTUALISTISCH PROJECT van :
• CM : de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten en al haar verbonden.
• SOLIDARIS : het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten en haar ziekenfondsen.
• de Landsbond van Liberale Mutualiteiten en haar ziekenfondsen.
• de Landsbond van Neutrale Ziekenfondsen en haar ziekenfondsen.
• RailCare. (Spoorwegen).

Met ruim 9 miljoen aangesloten ziekenfondsleden behoort Mutas tot de belangrijkste bijstandsorganisaties in België. Ook voor internationale repatriëring. Mutas is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar.

https://www.mutas.be/wat-is-mutas

Algemeen nummer: 02-272 08 00

Vraag bij Mutas naar ons : LIA (Life In Action) als je ons als vervoerder wenst en je van onze regio bent.  We bieden professioneel en discreet niet-dringend zittend en rolstoel personenvervoer aan, van en naar erkende zorgverstrekkers. We garanderen altijd gratis begeleiding van bij jou tot aan de bestemming of dienst en komen je daar ook oppikken en begeleiden je met plezier terug. Organisaties en ook particulieren kunnen via www.mutas.be/lisa hun ritten beheren.  Duidt LIA aan als gewenste vervoerder.

MET DE STEUN VAN:

Wijlen Barones Rosette Campo 

 

CONTACTEER ONS
VRAGEN?
STEUN ONS