Selecteer een pagina

PRIJZEN

De berekeningswijze van de kostprijs per rit gebeurt op basis van (de principes van het) compensatiedecreet (gradaties in km-vergoeding en max. bedragen).

Let op, er is een toeslag voor ritten op weekends en feestdagen. L I A behoudt zich het recht om opdrachten te weigeren tot een overeenkomst is afgesloten.

Vervoer van personen zonder rolstoel deur aan deur

Ritten moeten minimaal 2 dagen op voorhand aangevraagd worden.

Personen zonder rolstoel moeten geen Opstapkost betalen. De prijzen worden berekend per gereden kilometer, dus berekend vanop de plaats van uitbating (Meise) tot bij de verblijfplaats van de gebruiker dan tot bij de bestemming en leeg terug naar de uitbating, tenzij het vervoer terug ook door ons wordt geregeld.

 Indien vervoer terug naar de verblijfplaats van de gebruiker inbegrepen is en er moet worden gewacht, zullen de eerste 15 minuten aan wachttijd niet aangerekend worden. Daarna wordt het uurtarief van een gewone begeleider aangerekend en kan de gebruiker ook vragen aan de chauffeur/begeleider om hem/haar te helpen of te vergezellen naar de bestemming. Tenzij anders bepaald tussen de gebruiker en LIA op basis van een offerte.

Voor standaardvervoer deur aan deur worden geen begeleidingskosten aangerekend.

Aanvragen van dringende aard (minder dan 48 uur op voorhand) worden berekend aan de maximum tarieven zoals vermeld in het compensatiedecreet. Een reservatiekost van 8 € wordt automatisch aangerekend.

 

Bedrag exclusief BTW

 BTW 6%

Bedrag inclusief  BTW

Opstapkost

geen

 

 

< 25 km

0,61 €

0,04 €

0,65 € per kilometer

26-50 km

0,85 €

0,05 €

0,90 € per kilometer

> 51 km

0,91 €

0,19 €

1,10 € per kilometer

+ 100 km

Op aanvraag

 

 

 

Vervoer van rolstoelgebruikers deur aan deur

Ritten moeten minimaal 2 dagen op voorhand aangevraagd worden.

Voor standaardvervoer deur aan deur worden geen begeleidingskosten aangerekend, enkel een Opstapkost.

Prijzen worden berekend per beladen kilometer dus enkel als de rolstoelgebruiker in de wagen zit. Een wachttijd van 15 minuten is inbegrepen in de tarieven. Indien vervoer terug naar de verblijfplaats van de gebruiker inbegrepen is en er moet worden gewacht zit een wachttijd van 15 minuten ook vervat in de tarieven. Daarna wordt het uurtarief van een gewone begeleider aangerekend en kan de gebruiker ook vragen aan de chauffeur/begeleider om hem/haar te helpen of te vergezellen naar de bestemming. (zie ‘begeleiding op maat’)

Ook een persoon die door aantoonbare omstandigheden tijdelijk in een rolstoel zit kan gebruik maken van deze tarieven.

Aanvragen van dringende aard (minder dan 48 uur op voorhand) worden berekend aan de maximum tarieven zoals vermeld in het compensatiedecreet. (zie tabel onderaan). Een reservatiekost van 8 € wordt automatisch aangerekend.

Elke  rolstoelgebruiker heeft het recht om 1 eigen kosteloze begeleider (niet-rolstoelgebruiker) gratis mee te nemen tijdens de rit.  LIA biedt zelf ook begeleiders aan en beschikt zelf over een verpleegkundige begeleider.

Bedrag exclusief BTW

BTW 6%

Bedrag inclusief  BTW

Opstapkost

1,89 €

0,11 €

2,00 €

0-10 km

0,66 €

0,04 €

0,70 € per kilometer

11-2 km

0,66 €

0,04 €

0,70 € per kilometer

21-30 km

0,66 €

0,04 €

0,70 € per kilometer

31-40 km

0,66 €

0,04 €

0,70 € per kilometer

41-50 km

0,66 €

0,04 €

0,70 € per kilometer

+ 50 km

0,85 €

0,05 €

0,90 € per kilometer

+ 100 km

Op aanvraag

 

 

 

Begeleiding op maat

 

Indien begeleiding wenselijk of nodig is door een verpleegkundige of door een gewone begeleider maken we, naargelang de duurtijd, noden en wensen een voorstel op maat.

Begeleiding kan nodig zijn voor personen die naar een consultatie moeten gaan of dergelijke maar kan ook voor een uitstap of voor andere redenen.

LIA kan maximaal 2 begeleiders per rit aanbieden en dit aan een maximaal van 3 personen en 1 rolstoelgebruiker.

PRIJS PER GEWONE BEGELEIDER PER UUR                   : 19,00 €, incl. BTW

PRIJS PER VERPLEEGKUNDIGE BEGELEIDER PER UUR : 33,33 €, incl. BTW

TIJDENS HET VERVOER WORDEN GEEN KOSTEN VOOR BEGELEIDING AANGEREKEND. ENKEL ALS DE GEBRUIKER BUITEN HET VERVOER BEGELEIDING OF ASSISTENTIE NODIG HEEFT EN DIE LANGER DUURT DAN 15 MINUTEN, WORDEN BEGELEIDINGSKOSTEN AANGEREKEND.

 

Toeslag weekend en feestdagen en reservaties <48h :  8,00€, incl. BTW

 

De gebruiker is verzekerd tijdens het hele traject van deur tot deur.

De tarieven kunnen op elk moment gewijzigd worden door LIA. De wijziging van de prijzen zal tijdig (binnen de 30 dagen) gecommuniceerd worden aan haar klanten en partners en op www.lia-online.be en pas 30 dagen na de communicatie van prijsverandering ingaan.

Ter informatie :

De Vlaamse overheid voorziet maximumtarieven die de vervoeraanbieder aan de gebruiker mag aanrekenen onder de regeling van het openbaar aangepast vervoer. Deze werden vastgelegd via het zogenaamde ‘compensatiedecreet’.

Gebruiker

Gebruiker met rolstoel

Gebruiker zonder rolstoel

Instapgeld

max. € 2

max. € 2

< 25 km

max. € 1 per km

min. € 0,65 en max. € 1,50 per km

26-50 km

max. € 1,75 per km

min. € 0,90 en max. € 1,75 per km

> 51 km

vrij te bepalen

vrij te bepalen

Zoals u kan zien, biedt L I A minimumtarieven aan indien de aanvraag minimaal 2 dagen op voorhand gebeurt.

De tarieven kunnen op elk moment gewijzigd worden door LIA. De wijziging van de prijzen zal tijdig (binnen de 30 dagen) gecommuniceerd worden aan haar klanten en partners en op www.lia-online.be en pas 30 dagen na de communicatie van prijsverandering ingaan. De algemene verkoopsvoorwaarden van LIA zijn als enige geldig op alle prijslijsten, prijzen, offertes, bestelbons en facturen die uitgaan van LIA. Bedrijfsnaam JDS-PCD bvba.

CONTACTEER ONS
VRAGEN?
STEUN ONS